Cài Đặt Kali Linux Pentesting

Cài đặt Kali Linux trên máy tính của bạn là một quá trình dễ dàng. Tuy nhiên, bạn sẽ cần xác định phần cứng máy tính trước khi tiến hành cài đặt. Kali hỗ trợ trên nền tảng i386, amd64 và ARM (cả armel và armhf). Các yêu cầu phần cứng tối thiểu được liệt kê dưới đây.
Điều kiện cài đặt
  • Tối thiểu là 8 GB ổ cứng
  • Đối với kiến ​​trúc i386 và amd64, tối thiểu là 512MB RAM.
  • Hỗ trợ khởi động CD-DVD Drive / USB
Chuẩn bị cài đặt
  • Tải Kali Linux về.
  • Burn file Kali Linux ISO vào đĩa DVD hoặc tạo boot từ USB.
  • Máy tính được thiết lập để khởi động từ CD / USB
Các bước cài đặt Kali
1. Để bắt đầu cài đặt, khởi động với phương tiện cài đặt bạn đã lựa chọn. Bạn sẽ nhìn thấy màn hình khởi động của Kali. Chọn một trong hai chế độ cài đặt là Graphical hoặc Text-Mode. Trong bài viết này tôi sẽ chọn Graphical Install
Install-Kali-Linux
2. Chọn ngôn ngữ, vị trí đất nước của bạn sau đó click Continue.
Install-Kali-Linux
Install-Kali-Linux
3. Bạn cũng sẽ được yêu cầu để cấu hình bàn phím với bàn phím bạn đang sử dụng.
Install-Kali-Linux
4. Bạn sẽ cần phải cấu hình NetworkPassword cho tài khoản Root
Install-Kali-Linux
Install-Kali-Linux
5. Tiếp đến bạn sẽ lựa chọn ổ đĩa bạn sẽ cài đặt Kali.
Install-Kali-Linux
Install-Kali-Linux
Install-Kali-Linux
Install-Kali-Linux
Install-Kali-Linux
Install-Kali-Linux
Sau khi cấu hình Partition xong, nhấn Continue để quá trình cài đặt bắt đầu.
Install-Kali-Linux
6. Cấu hình Mirror. Kali sử dụng một kho lưu trữ trung tâm để phân phối các ứng dụng. Bạn sẽ cần phải nhập thông tin proxy thích hợp khi cần thiết.
Chú ý: Nếu bạn chọn “No” trong màn hình này, bạn sẽ không thể cài đặt các gói từ kho lưu trữ của Kali.
Install-Kali-Linux
7. Tiếp đến là cài đặt GRUB.
Install-Kali-Linux
8. Cuối cùng, nhấp vào Continue để khởi động lại Kali.
Install-Kali-Linux
9. Màn hình đăng nhập và sau khi bạn đăng nhập vào Kali.
Install-Kali-Linux
Install-Kali-Linux
Bây giờ bạn đã hoàn thành cài đặt Kali Linux và bây giờ là thời gian để tùy chỉnh hệ thống của bạn

Nguồn: ITNEWS.

0 comments:

Post a Comment

More

Search This Blog