Căn Bản về CSS


Tác Giả: Võ Quốc An

Đây là bài viết của bạn Võ Quốc An tôi thấy rất hay và bổ ích lên đã đưa bào blog của mình để làm tài liệu tham khảo

Cách tạo class, Id và cách gọi ra một module.

Cài đặt css cho liên kết, ảnh bên trong class và ID

Rút gọn css:

Bên dưới là các thuộc tính bạn có thể gắng vào class hoặc id.

1. Background (nền module)

2. Border (Đường viền cho một module)

3. Border-radius (bo góc module)

4. Box-shadow (Bóng đổ cho module)

5. Clear (Dừng float module)

6. Color (Màu chữ)

7. Display (Sắp xếp hoặc ẩn module)

8. Float (Sắp xếp vị trí module)

9. Font (Kiểu chữ trong module)

10. Height - Width (Chiều cao - rộng module)

11. Line-height (Chiều cao dòng chữ)

12. list-style (dấu • định dạng đầu link)

13. Margin (khoảng cách giữa các module)

14. Max-height (Chiều cao tối đa module)

15. Opacity (Độ trong suốt của một module)

16. Overflow (Nội dung vượt ngoài module)

17. Padding (Khoãng cách từ biên module đến phần nội dung bên trong)

18. Position (Vị trí tương đối của một module)

19. Text (Thuộc tính về chữ của module)

20. Z-index (Sắp xếp module trên dưới)

Phía dưới là demo mình để sẵn. Ấn nút xem trước để xem kết quả. Bạn có thể xóa và thử 1 số css khác theo ý mình để biết rõ hơn cách làm việc của css.
--- --- --- --- --- ---
Cơ bản về css thì đã hoàn thành. Tất nhiên còn rất nhiều css khác nhưng không thường xuyên sử dụng nên mình không đề cập ở đây. Nếu bạn gặp khó khăn gì trong việc viết ra các đoạn css này thì để lại comments bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Chúc bạn thành công!

0 comments:

Post a Comment

More

Search This Blog