Font chữ tiếng Việt trên Blogspot

Tác Giả: NamKNA
 
Bạn mới bắt đầu tìm hiểu Blogger và còn nhiều điều bí ẩn mà bạn chưa hề biết? Đôi khi vấn đề thật nhỏ nhưng nếu chúng ta không chú ý xử lý thì nó sẽ trở thành vấn đề lớn. Ví dụ như tại sao blogspot của bạn bị lỗi font chữ, không thể hiển thị tiếng Việt trên một số máy tính, nhất là các máy tính PC.
Tình trạng lỗi font chữ thường xuất hiện ở các công cụ trình duyệt cũ như Internet Explorer 6. Thông thường khi thiết kế blogspot, các blogger thường tìm các Blogger Template ở các website nước ngoài và tất nhiên các Template đó được code bằng tiếng Anh và font chữ được dùng cho ngôn ngữ tiếng Anh, mà phổ biến nhất là font Georgia. Để hiển thị tốt tiếng Việt theo mã Unicode (UTF-8) thì font chữ trong Template phải thuộc các họ như Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman. Thuộc tính font-family giúp định dạng font chữ cho cả blog (body), cho header, sidebar, main-wrapper, post-body, footer… Chẳng hạn để định dạng font-family tiếng Việt cho phần post-body, chúng ta sử dụng code CSS như sau:
.post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
Và dòng code này được đặt trước dòng
]]></b:skin>
Như vậy để blogspot của bạn hiển thị tốt tiếng Việt trên mọi công cụ trình duyệt cho mọi máy tính thì chỉ cần trong chế độ chỉnh sửa Template, dùng tổ hợp phím Ctrl + F tìm từ khóa font-family và xóa các họ font chữ không thuộc họ tiếng Việt ở trên (nếu có họ Georgia thì thẳng tay xóa nó ngay) rồi thêm vào các họ Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman.

- Nếu bạn nào không làm được vui lòng Comment dưới bài viết này mình sẽ giải đáp

0 comments:

Post a Comment

More

Search This Blog