Lời thú tội của tín đồ công nghệ - Tập 10


Chú của tôi là ca sĩ Vũ Hà. Ngày xưa của ông ấy là giải thưởng cấp tỉnh- huyện, đẹp trai, hát hay.. Không có vấn đề về giới tính như nhiều người nghĩ…
Chuyện chẳng có gì nếu internet không bùng nổ. Tôi chán cách mọi người dùng internet theo cảm tính và phong trào, những nhận định về vấn đề bây giờ đều quyết định bởi bàn phím.
Có đôi khi tôi cũng lạc lõng bàn thân bằng cách đó, nhưng đâu lại vào đó, tôi nghĩ nhiều đến chuyện hoàn thiện chính mình thay vì lệ thuộc vào cuộc sống gắn liền với máy tính, với internet…

0 comments:

Post a Comment

More

Search This Blog