Building Trusted Networks

Tác Giả: Mẫn Văn Thắng

Tài liệu “Xây dựng mạng tin cậy” được tôi thực hiện nhằm ôn tập và vận dụng kiến thức của nhiều chuyên đề trước của khóa học SCNA. Nội dung của chuyên đề này chủ yếu đi thẳng vào việc xây dựng và triển khai một môi trường tin cậy giữa hai mạng nhỏ là Windows và Linux. Nhưng trước tiên ta cần tìm hiểu lại các khía cạnh của mạng tin cậy bao gồm: nó là gì? nó có cần thiết không? Các thành phần của nó? Sau đó kiến thức cơ bản về hạ tầng khóa công khai (PKI) là hệ thống cung cấp các dịch vụ cho mạng tin cậy cũng sẽ được đề cập. Phần cuối cùng sẽ trình bày các bước cài đặt và cấu hình một mạng tin cậy dựa trên một mô hình với các yêu cầu cụ thể.
Tải về:
http://www.mediafire.com/?5dg1j7dc5jmo5hj

0 comments:

Post a Comment

More

Search This Blog