Download film HD sử dụng giao thức RTMP bằng công cụ RTMPDumpHelper

HD-Movies
Hiện tại có khác nhiều trang web xem film trực tuyến với chất lượng khá cao( Full HD ), nhưng chúng ta lại không thể download các film đó về với cách thức thông thường (sử dụng các chương trình download IDM …). Bởi vì hầu hết các trang web đó sử dụng giao thức RTMP.
Sau thời gian tìm hiểu mình cũng tìm được một công cụ để hổ trợ việc download các film sử dụng giao thức RTMP
Ở đây mình sẽ ví dụ 2 site xem film khá hay:
http://www.hayhaytv.vn/xem-phim/phim-open-range-cao-boi-vien-tay-hd-363638346E61.html
7-19-2013 5-59-52 PM

http://vivo.go.vn/episode/i-hear-your-voice–doi-tai-ngoai-cam/19920-tap-13-33.html
7-19-2013 6-01-20 PM
Cách thức thực hiện download như sau:
Mở chương trình RTMPDumpHelper (link down ở cuối bài) lên:
7-19-2013 6-18-57 PM
Sau đó tự động 1 cửa sổ console sẻ xuất hiện, cứ để yên như thế.
Tiếp tục, chúng ta vào website có film mà chúng ta muốn download, mở lên và xem. Từ lúc film bắt đầu chiếu thì, chương trình download của chúng ta có sự thay đổi như sau:
7-19-2013 6-02-37 PM
Như vậy là chương trình đã bắt đầu download.
Lưu ý, với giao thức RTMP này, thì điểm hạn chế lớn nhất là chúng ta xem tới đâu thì chương trình down tới đó, không được thoát trình duyệt trong quá trình download. Do đó muốn download hết toàn bộ film, thì phải xem hết @@.
Tuy nhiên chúng ta cùng lúc có thể download nhiều film ở nhiều trình duyệt (mở lên, treo máy để down).
Phim sau khi download sẽ nằm cùng thư mục với chương trình download:
7-19-2013 6-01-51 PM
Và thành quả cuối cùng là :
Untitled
Một bộ flim HD chất lượng :D
Link download : https://app.box.com/s/t1dqkkcn9j2cqlu668lx

Nguồn: Sưu Tầm

0 comments:

Post a Comment

More

Search This Blog