Download VirtualBox - Phần mềm tạo máy ảo miễn phí tôt nhất

Hiện nay thì có rất nhiều phần mềm ổ đĩa ảo, công cụ tạo ổ đĩa ảo từ có phí tới miễn phí khác nhau tuy nhiên có thể nói VirtualBox là phần mềm tạo ổ đĩa ảo miễn phí tốt nhất hiện nay. Mặc dù không có nhiều chức năng và mạnh mẽ(và nặng gấp nhiều lần nữa) như VMware Workstation tuy nhiên VirtualBox đáp ứng hầu như tất cả những tính năng cần thiết của 1 phần mềm tạo ổ đĩa ảo.

VirtualBox là một sản phẩm ảo hóa x86 và AMD64/Intel64 mạnh mẽ cho doanh nghiệp cũng như các nhà sử dụng. Không chỉ là VirtualBox một tính năng phong phú, sản phẩm hiệu suất cao vô cùng cho khách hàng doanh nghiệp, nó cũng là giải pháp chuyên nghiệp duy nhất là tự do có sẵn như là phần mềm nguồn mở theo các điều khoản của GNU General Public License (GPL) phiên bản 2. Xem "Giới VirtualBox" cho giới thiệu.


VirtualBox có thể chạy trên Windows, Linux, Macintosh, và các máy chủ Solaris và hỗ trợ một số lượng lớn các hệ điều hành khách bao gồm nhưng không giới hạn cho Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7), DOS / Windows 3 . x, Linux (2.4 và 2.6), Solaris và OpenSolaris, OS / 2, và OpenBSD.


VirtualBox đang được tích cực phát triển với bản phát hành thường xuyên và có một danh sách ngày càng phát triển các tính năng, hệ điều hành khách được hỗ trợ và các nền tảng chạy trên. VirtualBox là một nỗ lực cộng đồng được hỗ trợ bởi một công ty chuyên dụng: tất cả mọi người được khuyến khích đóng góp trong khi Oracle đảm bảo sản phẩm luôn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng chuyên nghiệp.


Máy ảo dựng sẵn cho các nhà phát triển hơn tại Oracle công nghệ mạng
phpVirtualBox AJAX web trang web dự án giao diện
IQEmu tự động tạo máy ảo Windows, ứng dụng trang web của dự án tích hợp

Download: https://www.dropbox.com/s/jyn9cytougob3if/VirtualBox-4.2.16-86992-Win.exe

3 comments: Leave Your Comments

More

Search This Blog