Fix lỗi không lưu được feedburner 512K limit trong blogspot

Tác Giả : NamKNA

FeedBurner sẽ không xử lý nguồn cấp dữ liệu ban đầu từ blog của bạn nếu nó có kích thước lớn hơn 512K. (Giới hạn này chỉ áp dụng cho kích thước thực tế của các tập tin nguồn cấp dữ liệu riêng của bạn và không bao gồm bất kỳ hình ảnh hoặc các phương tiện truyền thông tập tin mà bạn có thể kết nối tới hoặc nhúng vào trong bài viết của bạn). Để có được một nguồn cấp dữ liệu kích thước nhỏ hơn 512K trên Blogger, bạn cần thêm một tham số vào phía sau địa chỉ URL của nguồn cấp dữ liệu ban đầu của bạn - trong đó FeedBurner kiểm tra các bản cập nhật để giữ cho FeedBurner của bạn hiện tại - mà nói với Blogger để rút ngắn nó để một số cụ thể của bài viết. Để thêm tham số này:
1- Đăng nhập vào tài khoản FeedBurner của bạn.
2- Nhấp vào tiêu đề của nguồn cấp dữ liệu FeedBurner của bạn trên trang Thức ăn của bạn.
Fix lỗi không lưu được feedburner 512K limit trong blogspot
3- Trên trang quản lý thức ăn xuất hiện, kích chọn mục Edit Feed Details... ngay bên dưới tiêu đề nguồn cấp dữ liệu của bạn.
Fix lỗi không lưu được feedburner 512K limit trong blogspot
4- Trong ô Original Feed, bạn sẽ thấy địa chỉ feed có dạng như sau:
- Dạng 1 (với bạn đăng ký feed RSS)
http://namkna.blogspot.com/atom.xml
Fix lỗi không lưu được feedburner 512K limit trong blogspot
- Dạng 2 (với bạn đăng ký feed Atom)
http://namkna.blogspot.com/feeds/posts/default
Fix lỗi không lưu được feedburner 512K limit trong blogspot
5- Bạn thay đổi chúng thành:
http://namkna.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=3
Fix lỗi không lưu được feedburner 512K limit trong blogspot
Lưu ý: Bạn có thể thay đổi số lượng bài viết ?max-results=3 mà bạn muốn đã xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu FeedBurner của bạn Bất cứ giá trị số nguyên được cho phép từ 1 đến 500.
6- Bấm vào Save Feed Details...để lưu thiết đặt của bạn lại.
-  podcasters: Đừng bao giờ tạo một trích đoạn để giảm nguồn cấp dữ liệu của bạn? Thiết lập giá trị này đến 500. (Điều gì sẽ xảy ra ở tập 501? Pandemonium!)
- Blogger: Bạn có viết bài dài khiến kích thước giới hạn của FeedBurner lớn hơn tổng kích thước cho phép là 512K? Bạn sẽ phải thiết lập max-results với số lượng nhỏ để giữ cho kích thước của tập tin nguồn cấp dữ liệu nằm trong sự kiểm soát. Bạn có thể cần phải thử nghiệm với max-results thiết lập để có được kích thước feed lý tưởng. Làm thế nào để biết kích cỡ nguồn cấp dữ liệu của bạn? Hãy nhập địa chỉ của nó vào sniffer.net-www.web và nhìn vào báo cáo nó sẽ trả về, cần phải có một giá trị trong kilobytes cho kích thước của nguồn cấp dữ liệu của bạn trong một định dạng "giải nén"

0 comments:

Post a Comment

More

Search This Blog