Tài liệu hướng dẫn chi tiết cài đặt Python trên Window 7

Ở bài hướng dẫn trước tôi có hướng dẫn các bạn cài Python trên window 7
Cụ thể:
Tutorial:Cài đặt Python 3.3 trên Window 7
Video: http://www.youtube.com/watch?v=Os_M-lTbyeo
Và đây là tài liệu được viết rất chi tiết và tâm huyết của bạn Tô Thành Công. Các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn trên là có thể cài đặt bình thường
https://dl.dropboxusercontent.com/u/76793585/HuongDanCaiDat-Python%20-%20v1.0.pdf

0 comments:

Post a Comment

More

Search This Blog